De pedagogische Praktijk voor Kindercoaching en Opvoedcoaching helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties. 

Een kind moet veel leren op weg naar volwassenheid.
Allereerst is daar het leren gebruiken van hoofd en lichaam. Later komen daarbij het leren van sociaal gedrag, het leren hanteren van emoties en de omgang met andere mensen.
Gedurende het hele proces van groter groeien kan er van alles gebeuren waardoor een kind zijn capaciteiten even niet (volledig) kan benutten.
Lees een voorbeeld uit de kindercoach praktijk hier......

Ook ouders hebben te leren hoe ze een kind opvoeden.
Iedere leeftijdsfase vraagt van hen weer andere vaardigheden om hun kind te ondersteunen in het groter groeien.
In dat proces kan er van alles gebeuren waardoor de capaciteiten van de ouders niet altijd op de gewenste manier naar voren komen. Lees hier   een voorbeeld uit de praktijk.

Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op de kindercoach en opvoedcoach.
Meestal zijn 2 tot 5 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

Door vrijwel alle zorgverzekeraars wordt de begeleiding vergoed uit het aanvullende pakket. (ook De Friesland)

Vaak is het voor ouders en kinderen niet nodig om direct naar een therapeut te gaan als zij problemen ervaren tijdens het proces van opgroeien.
Ondersteuning in de vorm van een tikje op de schouder om de goede richting (weer) te vinden, is dan voldoende.
Lees hier het verschil tussen een kindertherapeut en een kindercoach.

De kindercoach leert het kind hoe het gemakkelijker zijn problemen kan oplossen. Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken.
Het doel is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Lezen over kinderen en ouders.

Op de weblog worden praktische tips, humoristische verhaaltjes en alles wat te maken heeft met kinderen beschreven. Ook vind u er artikelen over hoe de kindercoach te werk gaat.
Lees de blog kindercoach en opvoedcoach.

De Praktijk voor Kindercoaching heeft opleidingen ontwikkeld voor mensen die als kindercoach willen werken.
Meer informatie vindt u op de website van de opleiding tot kindercoach.