Als één van de eerste kindercoaches heb ik een zelfstandige praktijk (2004) op het gebied van het begeleiden van kinderen en hun ouders.
Sinds 2010 geef ik bijscholing in de zelf ontwikkelde opleiding tot kindercoach en opvoedcoach .
Hulpverleners die met kinderen werken zoals jeugdhulpverleners, logopedisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en kindercoaches, leerkrachten, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen volgen deze opleiding. Inmiddels zijn er meer dan 1000 mensen uit heel Nederland en België opgeleid en is de wachttijd om mee te kunnen doen vele maanden.
Ik beschik over meer dan 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van werken met volwassenen en kinderen. Ik werkte o.a. in het bedrijfsleven als leidinggevende, kwam als jeugdbeschermer in vele gezinnen en hulpverleningsorganisaties en begeleide beroepskrachten (intervisie) van Bureau Jeugdzorg. Ik geef gastlessen op scholen en begeleid stageopdrachten en projecten van studenten van de opleidingen HBO Pedagogiek en SPH.

Ik ben psychologisch, pedagogisch en in veel verschillende methodieken gediplomeerd en gecertificeerd.

Mijn aanpak is helder, nuchter, vakkundig, professioneel en praktisch.
Aandacht en humor zijn belangrijke voorwaarden om ouders en kinderen te begeleiden.
Het doel is inzicht bieden, ondersteunen en begeleiden naar verandering en verbetering.

Sinds 2009 publiceer ik over onderwerpen die te maken hebben met opvoeden en kinderen en word ik regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren aan tijdschriften en kranten.
Ik schreef het boek Zoveel te leren en het werkboek Ik leer leren en ik ontwikkelde de training Ik leer leren. Deze training voor kinderen in groep 8 en de brugklas, wordt op steeds meer plaatsen en scholen in Nederland en België gegeven.


Publicaties

Regelmatig word ik gevraagd een artikel te schrijven, mijn mening te geven op een vraagstuk of medewerking te verlenen aan een programma. Hierbij een overzicht van deze activiteiten:

2016:
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
Trots over opvoedvraag in hulprubriek
Kwink magazine over sociaal emotionel teren thuis
Radio Omrop Fryslân over verplichte opvoedcursus voor ouders
Leeuwarder Courant over verplichte opvoedcursus voor ouders
Onderwijsblad over Sinterklaas
Algemeen Dagblad over vuurwerk en jongens

2015:
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
RTL weekend magazine artikel over de leugen over Sinterklaas
Wij jonge ouders artikel over het karakter van kinderen en de consequenties daarvan
Trots magazine opvoedvraag over corrigeren door grootouders
Kwink artikel over sociaal-emotioneel leren
Dagblad Trouw opvoedvraag over eten
Wij.nl
over opvoedvraag
Trots magazine over vraag over omgangsvormen
Trots magazine opvoedvraag over de waarom-vraag van jonge kinderen

2014
Ouders van Nu over het ideale opvoedteam als ouders
Kek-Mama over de gebruiksaanwijzing van kinderen
Dagblad Trouw over indrinken bij pubers
Trots Magazine over een vraag over grof taalgebruik en een vraag over het gedrag van kleinkinderen
PSC-Magazine met een aantal artikelen
Dagblad Trouw over een puberopvoedvraag
Educare over eigenheid van ieder kind
Tym.nl een 6-tal blogs over verschillende onderwerpen
Radio Omrop Fryslân over stress bij de examens
Rekels over angst
Kinderwijz over pubers
Heit& Mem over normen en waarden.

2013:
Kek-Mama over boosheid
Max-magazine over nieuwe uitdaging,
weekeindbijlage noordelijke nieuwsbladen over leren in de vakantie
Kinderwijz over kindercoaching en opvoedcoaching
Ouders van Nu over dagritme kaarten

2012
:
Counseling Magazine over problematische gezinssituatie
Groter Groeien over een opvoedvraag
Groter Groeien over de driehoek ouder, gezin en school

2011
:
J/M puberspecial met groot artikel over een goed gesprek met pubers
Dagblad Trouw over pubergedrag
Radio Omrop Fryslân over gamen en verslaving
J/M ouders over zwemmen door het gat
Magazine van het Bert Hellinger Instituut over boosheid
Leeuwarder Courant over zwangerschapsverlof.

Eerder:
Regelmatig werd een tip geplaatst voor “opgroeien in verbondenheid“, een wekelijkse nieuwsbrief  van de stichting universele opvoeding.
In het boek “Opvoeden in verbondenheid” van Peter Jochems zijn 2 tips opgenomen die eerder zijn gepubliceerd voor opgroeien in verbondenheid.

| CONTACT | ZOEKEN

Naar boven