Centrum Tea Adema is een plek waar alle vraagstukken over kinderen, pubers, jongeren, opvoeden, ouderschap en het ondersteunen en begeleiden van kinderen, pubers, jongeren en ouders aan de orde kunnen komen.

De wereld is steeds meer onderhevig aan verandering en dat merken we dagelijks. Oude patronen werken niet meer en er is steeds minder geld voor verschillende hulpvragen in zowel onderwijs als hulpverlening.


Aan kinderen, pubers, jongeren, ouders en beroepskrachten worden steeds hogere eisen gesteld.

Centrum Tea Adema biedt een plek aan opgroeiende kinderen en hun ouders en geeft opleidingen en trainingen aan beroepskrachten op het gebied van het coachen van vragen over leren, gedrag, emoties en opvoedthema's.

Via het menu op deze website vind je over ieder onderwerp meer informatie.

| CONTACT | ZOEKEN

Naar boven